Kettlebell

Func.Gym®Kettlebell

Ett träningskoncept där individen och den funktionella rörelseglädjen är det som sätts i centrum. Genom noga utvalda rörelser och ett säkerställt koncept lär du dig att leda funktionella kettlebellklasser.

Klasserna är uppbyggda i block och alla gör det i sin egen takt. Den individuella gruppträningsprincipen medför därmed att det är låg tröskel in för att ta del av klassen men det är väldigt högt i tak och det finns stora möjligheter till fysisk och teknisk utveckling. Tack vare det unika träningsredskapet Kettlebell är det en träningsform som passar alla.

Schema

MåNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LöRDAG SöNDAG
06.00 - 07.00 Kettlebell06.30 - 07.10
Sebastian
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Kettlebell17.00 - 17.40
Chris
Click on the class name to get additional info

Tisdag

Torsdag

MåNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LöRDAG SöNDAG
06.00 - 07.00 Kettlebell06.30 - 07.10
Sebastian
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Kettlebell17.00 - 17.40
Chris
Click on the class name to get additional info

Tisdag

Torsdag

Liknande klasser