Medi Yoga

Medi Yoga

MediYoga används vid rehabilitering av olika stressymptom, ryggproblem, hjärtproblem, sömnstörningar, ätstörningar, astma m.m. Parkinson-, Migrän- samt MS-förbundet rekommenderar sina medlemmar att träna MY.

Den MediYogan är som sagt effektiv mot en mängd hälsoproblem men passar även för dig som är nyfiken på yoga och vill få mer balans i livet. Rörelserna/programmen är baserade på medicinsk forskning och innefattar ett hundratal olika pass och meditationer vilka är hämtade ur den klassiska kundaliniyogan. De fysiska övningarna kombineras med olika andningstekniker och mantran. Övningarna utförs sittande/liggande på matta och har utgångspunkt från individens förmåga och kapacitet. Passet avslutas med en meditation där syftet är att skapa ett inre lugn.

Schema

MåNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LöRDAG SöNDAG
17.00 - 18.00 Medi Yoga17.25 - 18.25
Anna O
18.00 - 19.00
Click on the class name to get additional info

Måndag

MåNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LöRDAG SöNDAG
17.00 - 18.00 Medi Yoga17.25 - 18.25
Anna O
18.00 - 19.00
Click on the class name to get additional info

Måndag

Liknande klasser