Pilates Boll

Pilates Boll

Träning med boll är något magiskt, roligt och lustfyllt – utmanande träning som förbättrar styrka, balans, koordination och reaktionsförmåga. Vi använder bollen som redskap för att belasta, avlasta, försvåra eller förenkla. Pilates Boll riktar sig till dig som har grundkunskaperna i Pilates. Garanterat rolig träning.

Schedule

MåNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LöRDAG SöNDAG
10.00 - 11.00 Pilates Boll10.45 - 11.10
Nettan
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 Pilates Boll12.00 - 12.50
Maria G
Click on the class name to get additional info

Onsdag

Fredag

MåNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LöRDAG SöNDAG
10.00 - 11.00 Pilates Boll10.45 - 11.10
Nettan
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 Pilates Boll12.00 - 12.50
Maria G
Click on the class name to get additional info

Onsdag

Fredag