Pilates Boll

Pilates Boll

Träning med boll är något magiskt, roligt och lustfyllt – utmanande träning som förbättrar styrka, balans, koordination och reaktionsförmåga. Vi använder bollen som redskap för att belasta, avlasta, försvåra eller förenkla. Pilates Boll riktar sig till dig som har grundkunskaperna i Pilates. Garanterat rolig träning.

Schedule

MåNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LöRDAG SöNDAG
12.00 - 13.00 Pilates Boll12.00 - 12.50
Maria G
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 Pilates Boll16.30 - 17.20
Carina
17.00 - 18.00
Click on the class name to get additional info

Måndag

Onsdag

MåNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LöRDAG SöNDAG
12.00 - 13.00 Pilates Boll12.00 - 12.50
Maria G
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 Pilates Boll16.30 - 17.20
Carina
17.00 - 18.00
Click on the class name to get additional info

Måndag

Onsdag

Similar Classes