Power Yoga

Power Yoga

PowerYoga är en modern form av yoga som är dynamisk, krävande och anpassad till västerländska förhållanden.

Även om PowerYoga är  dynamisk och fysiskt krävande, betonas individens förutsättningar för att successivt uppnå styrka, balans och smidighet. Det yttersta målet med träningen är att förena mental och fysisk energi och uppleva styrka och frihet på alla plan.

Schema

MåNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LöRDAG SöNDAG
Click on the class name to get additional info
MåNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LöRDAG SöNDAG
Click on the class name to get additional info

Liknande klasser